czwartek, 17 sierpnia 2017

Kompresory i sprężarki, oraz niezbędny sprzęt do renowacji części pojazdów.

Mając zaplecze techniczne, jakim jest w miarę dobrze wyposażony garaż, możemy pokusić się jeszcze o doposażenie swojego warsztatu, o urządzenie do piaskowania. Wiadomo, że, profesjonalny sprzęt jest drogi i do amatorskich prac przy swoim pojeździe, nie bardzo się nadaje. Po pierwsze, instalacja elektryczna w prywatnym garażu nie jest przystosowana do zasilania np., sprężarki śrubowej, którą napędza silnik elektryczny o mocy 15 lub 20 kW, co pozwalałoby na, można powiedzieć, profesjonalne piaskowanie. Po drugie, rozmiary tego typu urządzeń, prawie wypełniłyby, posiadaną powierzchnię garażową, a tu chodzi o to, że, czasem trzeba wypiaskować jakąś część i sprzęt, który jest do tego celu potrzebny, nie musi być, ani profesjonalny, ani drogi. Gorzej to wygląda, jeżeli chodzi o sprężone powietrze.

Do tego celu potrzebny jest kompresor o dość dużej wydajności powietrza, nie chodzi tu głównie o wielkość zbiornika powietrza, chociaż ten element nie jest obojętny, ale zależy na tym, aby było utrzymywane w miarę stałe ciśnienie robocze, a to właśnie ma zapewniać wydajności sprężarki, liczona w l/min, lub w m3/h.
Dobór kompresora do wykonywania prac związanych z piaskowaniem, jest bardzo istotny, ponieważ, ma on za zadanie, jak już napisałem wyżej, zapewnić w miarę stałe ciśnienie robocze od 4,5 do 6,5 bara, to się bezpośrednio wiąże z wydajnością sprężarki, która powinna mieć minimum 900 l/min., może być oczywiście wyższa, a nawet jest wskazana, ze względu na stosowane różne średnice dysz do piaskowania. Ten przykład doboru kompresora, jest dedykowany do stosowania dysz, maksymalnie, do 4 mm.. Używanie dysz o większej średnicy, wiąże się z większym zużyciem powietrza, czyli np. wydajność 900 l/min, przy zastosowaniu dyszy o średnicy 5, 6, 7, czy 8 mm., jest niewystarczająca, aby kompresor utrzymywał stałe ciśnienie robocze. Spadek ciśnienia roboczego poniżej 4,5 bara, przy zastosowaniu materiału ściernego (zwanego dalej kruszywa), jakim w tym przypadku jest piasek kwarcowy, o ziarnistości (zwanej dalej frakcją), od 0,2 do 1,0 mm., powoduje spadek efektywności piaskowania.
Elementem nie mniej ważnym, jest zbiornik sprężonego powietrza.Jeżeli ma to być kompresor tłokowy, to objętość zbiornika powietrza, powinna się wahać w zakresie od 400- tu do nawet 1000 L. Ma to istotne znaczenie w związku z pracą sprężarki, tzn., jeżeli jest dobrze dobrana sprężarka pod względem wydajności (dotyczy to piaskowania), w stosunku do wielkości zbiornika, to sprężarka (podczas piaskowania), nadąży uzupełnić spadek ciśnienia w zbiorniku i po osiągnięciu ustawionego na wyłączniku, ciśnienia maksymalnego, wyłączy się, to oznacza, że w stosunku do obranych parametrów piaskowania, czyli, dobór odpowiedniej średnicy dyszy i prawidłowo dobranej frakcji kruszywa, kompresor spełnia wymagania pod względem wydajności.

W następnym artykule opiszę piaskarkę syfonową, która moim skromnym zdaniem, w zestawie z kompresorem o wyżej podanych parametrach, bardzo dobrze współpracuje, dzięki czemu, piaskowanie przebiega szybko i bez zakłóceń.